Laskespordiklubi 9MM

Anno 2015

Laskespordiklubi 9MM oli asutatud aastal 2015. Laskespordi klubi õiguslik vorm on MTÜ 9MM, mittetulundusühing mille tegevus on suunatud practical laskmise arendamisele Eestis. Tänavu klubiliikmete arv on peaaegu 300 inimest. Klubi juhtkond koosneb kahest juhatajast ja nõukogust. Klubi korraldab regulaarseid võistlusi ning koolitusi 9MM lasketiirus, mis asub Tallinnas, aadressil Tatari 58a. Samuti korraldab klubi võitlusi ka Männiku Kaitseliidu lasketiirus, Narva Arsenal lasketiirus ja Kose laskepaigas. Meie klubi poolt oli edukalt läbi viidud üle 200 rahvusvahelist võitlust, nende seas ka klassifikatsioonivõistlused ja Eesti Meistrivõistlused käsitulirelva, vintpüssi ja ka sileraudse püssi laskmises.

Klubi poolt on koolitatud üle 200 laskesportlast ja üle 20 laskeinstruktorit!

9MM Laskespordiklubi on Eesti Practical-laskmise Ühingu liige

Laskespordiklubi 9MM on Eesti relvaseaduse tähenduses laskespordiga tegelevaid füüsilisi isikuid ühendav eraõiguslik juriidiline isik (9MM MTÜ), kelle põhitegevus on laskespordi arendamine ja kes on Eesti laskespordiorganisatsiooni liige.

9MM Laskespordiklubi liikmed võivad registreerida ja kasutada oma tsiviilkäibes piiratud tulirelvi laskespordivõistlustel üle maailma! 

Kuidas liituda?

Klubi liitumine eeldab, et kandidaat vastab järgmistele tingimustele:

 • On vähemalt 12 aastat vana isik
 • Isikul ei esine tervisehäireid mis välistavad tulirelvi kasutamist
 • Isiku vastu ei esine relvaloaandmist välistavaid asjaolusid EV seadusi rikkumise osas
 • Isikul on vähemalt 2 soovitajat klubiliikmete seast või tal on edukalt läbitud suuline vestlus klubi juhatajatega
 • Isikul peab olema piisavalt palju aega, vahendeid ja tahtmist IPSC laskespordiga tegelemiseks
 • Juhul kui isikul ei ole kehtivat IPSC turvalise laskuri litsentsi siis ta kohustub läbima vastava koolituse ja taotlema mainitud litsentsi 6 kuu jooksul alates klubisse astumise päevast
 • Sisseastumisel peab iga liige tasuma liikmemaksu Laskespordiklubi arveldusarvele
 • Laskespordiklubi 9MM liige kohustub teenima vähemalt 5 võistluspunkti aastas, millest vähemalt 1 võistlus on teise või kõrgema taseme võistlus.

9MM klubiliikmelisus annab

 • 9MM OÜ ning klubipartnerite poolt soodustusi
 • 9MM klubi poolt korraldavatel teise või kõrgema taseme võistlustel osalustasu soodustusi
 •  9MM klubi poolt korraldavatel treeningutel  osalemise võimalust
 • 9MM klubi poolt korraldavatel võistlustel orgpunktide teenimise võimalust
 • Soovi korral laskeinstruktoriks väljaõpet
 • Klubiüüritustel osalemist

Koolitused

9MM Laskespordiklubi viib läbi IPSC turvalise laskuri koolitusi vastavalt EPLÜ poolt kehtestatud normidele. Koolitused toimuvad nädalavahetusel ja kestavad kaks päeva! Koolitus koosneb teooria osast mis lõpeb eksamiga ja praktikalisest osast mis toimub esimese taseme võitstluse formaadis.

Kursused organiseeritakse kui on eelregistreeritud vähemalt 10 osavõtjad. Kursuse kuupäevad lepitakse kokku kõikide eelregistreeritud osalejatega.

Registreerimine:

  RelvaomanikEi oma relva

  Meie võistlused

  Laskespordiklubi 9MM korraldab igal teisel nädalavahetusel teise taseme kasitulirelvalaskmise ja püstolikaliibris vintpüssilaskmise võistlused nimega 9Lives meie lasketiirus, Tallinnas, aadressil Tatari tn. 58a.

  Võistlema kutsume kõiki laskureid Eestimaalt ja ka teistest riikidest. Meil on alati hea meel näha uusi inimesi ja ka meie vanu sõpru Soomest, Taanist, Lätist, Leedust ja Rootsist.

  9MM Laskespordiklubi poolt korraldatud võistlused on alati turvalised, ning väljaehitatud nii, et laskurid saaksid kõikides divisioonides ja kategooriates võistelda võrdselt. Hästi organiseeritud ja kogenud kohtunikute meeskond garanteerib IPSC reegite täitmist ja korraliku tulemuste arvestust.

  9Lives võistlused pakuvad laskuritele:

  • seitse põnevat harjutust
  • 2 tundi aega lasketiirus
  • võimalus proovida laskmist eriasenditest
  • distantsid kuni 23m
  • 180 kraadi laskesuunad
  • eredad märklehed juhitavas valguses
  • hea muusika taustaks
  • kohapeal laskemoona ostmise võimalus

  NB! Teise taseme laskevõistlustele on lubatud laskurid kellel on kehtiv IPSC turvalise laskuri litsents.